Pyramiden Bygg AB

Tak och skorstenar

Pyramiden Bygg AB har 30 års erfarenhet av att takarbeten och utför närmare 200 takarbeten per år. Vi  lägger nytt tak eller reparerar det gamla, inkluderar de plåtarbeten som krävs, exempelvis översyn av takventilation, fotplåt, hängrännor och stuprör. 

Vi tar även hand om skorstenar och utför reparationer samt bygger nytt.

Fasad och Altaner

En uppfräschad fasad kan lyfta hela huset och vi kan hjälpa dig med detta. Vi utför alla sorters arbeten från att vi byter, tvättar och målar. Vi arbetar med alla typer av material vare sig det är trä, mur eller puts.

Under årets varma månader så finns det få ytor som är så underbara som en altan. Vi utför altanarbeten av alla de slag, vare sig det handlar om att planera och bygga från grunden, bygga till eller renovera.

Och mycket mer

Pyramiden Bygg AB utför uppdrag inom flera omården. Vi bygger förråd, garage, andra snickeriarbeten. Vi bygger nya badrum och våtutrymmen och kan ta ett helhetsansvar för de arbeten du behöver ha utfört.

Under referenser så hittar du bilder och information om uppdrag vi har utfört och vi kommer att lägga till information där löpande för inspiration.